Edward Gorol (1930-2003) w ciągu pięćdziesięciu lat pracy twórczej opowiedział kawał naszej historii, a ta potoczyła się po całym ziemskim globie tysiącem tematów wyrzeźbionych w medalach, medalionach i plakietach. Jej poszczególne rozdzialiki wzbogaciły kolekcje ponad siedemdziesięciu muzeów całego świata.

“...Stylistyka Edwarda Gorola nawiązuje do najlepszych wzorców sztuki klasycznej.
Oparła się eksperymentom formalnym i pozostała wierna realnym kształtom.
Ich dobór jednak i sposób zakomponowania zawsze tchnie intelektualnym skupieniem oraz precyzją.
Nie jest to sztuka pozbawiona emocji i wewnętrznego napięcia. Świat realnych znaków i przedmiotów
zamknięty w małym, metalowym krążku ma zawsze swoistą ekspresję, przynależną temu właśnie artyście.
Miejsce szczególne w świecie Edwarda Gorola zajmuje portret wiernie zapamiętany, bezbłędnie charakterystyczny, psychologiczny.
Cykle portretowe, w których artysta wypowiada się najgłębiej, niosą ze sobą treści intelektualne i humanistyczne.
Jednym z nich jest cykl poświęcony Wielkim Polakom. Potrzeba jego stworzenia wynikła z chęci ukazania wspaniałych wzorców z narodowego panteonu. Było to świadome i konsekwentne realizowanie
założeń artystycznych, którym przyświecały cele dydaktyczne.
Cała, niezwykle bogata twórczość Edwarda Gorola wskazuje, jak szeroko pojmuje on rolę artysty we współczesnym, otaczającym go świecie artysty dalekowzrocznego, mocno zatroskanego o los człowieka.
Nic więc dziwnego, że w tej twórczości, która rejestruje i upamiętnia, zabrzmiało donośnie MEMENTO.
Poprzez cykl “Wielkich Dobroczyńców Europy” zabrzmiał głos twórcy w obronie najwspanialszych wytworów ludzkiej myśli i talentu. To upamiętnienie dorobku kulturowego i duchowego nie tylko Europy, ale i świata.
Sztuka Edwarda Gorola potwierdza szerokie widzenie i postrzeganie rzeczywistości. Poprzez zawarte w niej piękno i głębokie treści zbliża się do każdego człowieka, przemawia, a co najważniejsze - jest słyszana.”