Nowe wersje orderów i odznaczeń opracowane po 1992 roku przez Edwarda Gorola

Spod ręki mistrza Edwarda wyszło ponad trzydzieści orderów, odznaczeń, odznak, w tym: "Order Virtuti Militarii", "Order Orła Białego", "Order Zasługi RP", "Restituta Polonia", "Order Uśmiechu, Warszawski Krzyż Powstańczy", "Krzyż Oświecimski", "Medal za wojnę obronną 1939 r."

Odznaczenia zaprojektowane przez Piotra Gorola