Piotr Gorol studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale rzeźby(w latach1974-1979).
Dyplom mgr sztuki obronił w 1979 roku ze specjalizacji medalierstwo.
Tematem pracy dyplomowej był: Medal bity w Polsce powojennej”. Piotr - syn mistrza Edwarda jest w drugim pokoleniu także uznanym medalierem.
Od najmłodszych lat podpatrując jak rzeźbi ojciec, rzeźbił swoje medale.
Ojciec uczył go jak dbać o każdy szczegół, fakturę, liternictwo, uczył Piotr dokładności i cierpliwości. Prace Piotra Gorola są dalszym ciągiem kroniki wydarzeń historycznych, której rzeźbienie zapoczątkował jego ojciec.
Świadomie przyjął taki “język rzeźbiarski” by tematy które”zamyka” na dwóch stronach medalu były perfekcyjnie wykonane a zarazem do odczytania dla każdego. Mistrzostwem w medalierstwie jest np. wyrzeźbienie portretu który byłby poprawny anatomicznie a traktując modelunek bardzo płasko stworzyć iluzję wypukłości, jednocześnie uzyskując podobieństwo osoby portretowanej.
Jeszcze na studiach rozpoczął swoją drogę twórczą cyklem prac medalierskich o tematyce sportowej i historycznej w wojsku polskim, za który otrzymał nagrodę ministra obrony narodowej.
Za cykl plakiet z postaciami historycznymi otrzymał nagrodę ministra kultury i sztuki.
Stworzył i udoskonalał wymyśloną przez siebie, nie powtarzalną technikę bezpośredniego modelowania w płytce gipsowej.
Technika ta wymaga olbrzymiego skupienia i konsekwencji w każdym momencie pracy. Tą techniką wyrzeźbił serię dwustronnych plakiet królów polskich. Prócz medali, w swoim dorobku twórczym ma wiele odznak, znaków firmowych, odznaczeń.
Brał udział w wielu wystawach w kraju i zagranicą (wystawy i sympozja FIDEM).
Prace jego znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w USA, Kanadzie, Japonii, Austrii , BRD, Italii oraz w zbiorach papieskich.
Wyobraźnia przestrzenna, umiejętność operowania kolorami pozwoliły Piotrowi wyjść z wąskiej dziedziny sztuki jaką jest medalierstwo i zająć się projektowaniem, wykonawstwem grafiki reklamowej.
Wypłynął na szersze “wody” projektując znaki firmowe, okładki stoiska wystawiennicze wydruki wielkoformatowe.
Jego pasją jest żeglarstwo i spiningowanie.
Marek Moczulski