Przykłady pomników zaprojekowanych przez Edwarda Piotra Gorola

Edward Gorol jest autorem wielu pomników, cmentarzy, a także licznych płaskorzeźb, tablic pamiątkowych i pomników nagrobnych.